شرکت اخبار

جلسه خلاصه سالانه Desheng 2020

2021-01-31 Author:DS
جلسه خلاصه سالانه دشانگ 2020

در ژانویه 2021 ، دشانگ یک جلسه خلاصه داخلی درباره کار خود در سال 2020 برگزار کرد.
سال 2020 یک سال خاص است ، اما ما هنوز هم با موفقیت به هدف فروش سالانه دست می یابیم و بیش از 16 درصد هستیم ، که نتیجه تلاش مشترک هر یک از اعضای دشانگ است. در عین حال ، ما همچنین برنامه کار برای سال 2021 را تدوین کرده و برنامه هایی برای توسعه سال 2015 تنظیم کرده ایمدشانگدر پنج سال آیندهDاشنگدر تلاش است تا به یک ارائه دهنده خدمات متخصص و برجسته در زمینه صنعت اتوماسیون تبدیل شود.


86-577-61555152
  • E-پست الکترونیکی: [email protected]