دوره توسعه

این یک رویا و پیگیری برای کاوش در جاده بیش از 10 سال زندگی بادی و باران است ، بیش از ده سال پیگیری مداوم ، امروز قالب "DE" sheng "، حامل هواپیمای شکوه ، نگاه به جاده ، ما عمیقاً لمس کردیم ، در یک سفر کارآفرینی ، لذت موفقیت را داشته ایم ، همچنین یک بار از دست داد ، او در راه توسعه شرکت های خصوصی بود ، ما مقاله منحصر به فرد کاوش را نوشتیم
86-577-61555152
  • E-پست الکترونیکی: [email protected]